Ultrazvukový hladinoměr

Ultrazvukový senzor ULS10 je určen ke spojitému měření výšky hladiny kapalin v otevřených i uzavřených zásobnících a kanálech.

Ultrazvukový hladinový spínač

Ultrazvukový hladinový spínač ULS 01 je určen k indikaci dosažení natavené hladiny kapaliny.

Ultrazvukový hladinový spínač ULS 01 - detail sondy.

Programátor ultrazvukových hladinoměrů ULS10

Programátor PRG10 je určen pro řízení a programování ultrazvukových hladinoměrů ULS10.