ULS01

Ultrazvukový hladinový spínač

Ultrazvukový hladinový spínač ULS 01 je určen k indikaci dosažení natavené hladiny kapaliny.

Ultrazvukový hladinový spínač ULS 01 - detail sondy.

 

1. Použití

ULS01 je určen k indikaci hladin kapalin.

2. Vlastnosti

- snadná instalace
- absence pohyblivých součástí
- nezávislost na vlastnostech kapaliny
- elektricky izolováno od kapaliny
- hystereze 2 mm

3. Princip činnosti

Funkce spínače je založena na rozdílu rychlost šíření zvuku ve vzduchu a v kapalině, mezi dvěma piezoelementy. Pokud je mezi oběma piezoelementy vzduch, spínač zůstává rozepnutý. V případě, že jsou piezoelementy smáčeny kapalinou alespoň z 50%, vznikne akustická vazba a spínač sepne.

4. Instalace

Snímač je zavěšen na kabelu v požadované výšce. V případě víření kapaliny je nutné jej upevnit.

5. Technické údaje

- napájení 10 – 24 VDC
- spotřeba 100 mW
- krytí IP68
- max. teplota 60 oC
- výstup max. – 0,1 A/36VDC
- standardní délka kabelu 5 m

Související soubory