FLOMAG 3000

Převodník FLOMAG3000

Převodník FLOMAG3000v odděleném provedení
Převodník FLOMAG3000 v kompaktním provedení s přírubovým snímačem

Technická data

Indukční průtokoměr FLOMAG 3000 je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění (0.1 - 12 m/s). Mikroprocesorem řízená elektronická jednotka nabízí nepřeberné množství binárních, analogových i číslicových vstupů a výstupů, které vyhoví každé aplikaci. Absence pohyblivých prvků a číslicová kalibrace pak zaručují dlouhodobou přesnost a stabilitu.

Hlavním přínosem řady FLOMAG 3000 je značná variabilita. Elektronika průtokoměru obsahuje v základní verzi napájecí zdroj a nejnutnější obvody pro vlastní měřící funkce. Veškeré další vstupy, výstupy a zobrazovací jednotky lze doplňovat pomocí zásuvných modulů. Zákazník tak platí jen za to, co skutečně využívá. Zároveň tato koncepce umožňuje použít různé typy vstupů a výstupů dle detailních požadavků zákazníka.

Verze vybavené displejem a klávesnicí oplývají bohatou nabídkou zobrazitelných provozních údajů na dobře viditelném dvouřádkovém displeji s velkými znaky. Také všechny nastavitelné parametry lze pohodlně měnit za provoz

Pro komunikaci s okolím je možné použít standardizovaných protokolů M-BUS, MODBUS-RTU, MODBUS-ASCII, Profibus-DP, nebo HART. Pro vzdálené odečítání je určen GSM modem.

Převodník může být nedílnou součástí snímače -kompaktní provedení, nebo je snímač s elektronikou propojen kabelem - oddělené provedení. Elektronika má krytí IP66, snímač až IP68.

Technické parametry

Napájecí napětí 85..240VAC, 10..36VDC, 24VAC
Příkon 5..8VA
Proudový výstup volitelně - A5 - 0(4)..20mA (16bit) - aktivní, A6 - 4..20mA (16bit) - aktivní, A7 - 4..20mA (16bit) - pasivní, všechny galvanicky oddělené. Moduly A6 a A7 jsou HART kompatabilní (s modulem H1)
Binární výstupy volitelně - B1 - 0..1kHz pasívní, B2 - 0..10kHz pasívní, B3 - 0..12kHz aktivní (5V), B4 - 0..12kHz aktivní (24V),
B5 - relé - všechny galvanicky oddělené
Datová komunikace volitelně - C1- RS232, D1 - RS485(MODBUS), D2 - 0/20mA smyčka, D3 - M-Bus, G1 - GSM modem, H1 -
HART modem (pouze společně s modulem A6 nebo A7), P1 - PROFIBUS-DP - všechny galv. oddělené
Zobrazení údajů volitelně - V1 - modul displeje a klávesnice - 2 řádky x 16 znaků (výška znaku 9.6mm)
Čištění elektrod a indikace zaplnění potrubí volitelně - F1 - modul elektrochemického čištění elektrod, F2 - modul indikace zaplnění potrubí, F3 = F1+F2
Krytí IP66
Minimální vodivost média 20μS/cm (pro něktré kapaliny od 5μS/cm)

Související soubory

Související produkty