ULS10

Ultrazvukový hladinoměr

Ultrazvukový senzor ULS10 je určen ke spojitému měření výšky hladiny kapalin v otevřených i uzavřených zásobnících a kanálech.

Technická data

Využívá se při výrobě, zpracování a čištění vod, v potravinářském průmyslu atd.

Senzor vyzařuje ultrazvukové vlny k povrchu měřeného média. Ultrazvukové vlny se odrážejí od média a vracejí se k senzoru. Mikroprocesor v senzoru měří čas od vyslání ultrazvukového impulsu do jeho přijetí.

Proces měření se provádí s automatickou teplotní korekcí, korekcí zesílení a adaptace dynamiky procesu. Po zadání maximální výšky L0 se senzor indikuje výšku hladiny kapaliny. Informace o změřené výšce je vedena na proudový výstup a sériové rozhraní.

Technické parametry

rozsah 0,3 - 10 m
rozlišení 1 mm
přesnost ± 0,1 % z měřené vzdálenosti ± 2 mm
pracovní frekvence 70kHz
úhel
materiál PE, PVC
teplotní koefficient ± 0,03 %/ °C
teplota okolí -20 ÷ 60 °C
relativní vlhkost (5 ÷ 95 )%
krytí IP68
proudový výstup 0 ÷20 mA , nebo 4 ÷ 20 mA , nebo 0 ÷ 24 mA
číslicový výstup RS485
napájení 14 ÷ 26 VDC
napájecí proud max. 100 mA
schéma            LS10 dimensions

Související soubory

Související produkty