FLOMAG-ICM

Převodník FLOMAG-ICM - tento typ byl nahrazen typem FLOMAG3000

Převodník FLOMAG-ICM v odděleném provedení
Převodník FLOMAG-ICM v kompaktním provedení s přírubovým snímačem

Pro nové projekty prosím použijte převodník FLOMAG3000 !

Indukční průtokoměr FLOMAG –ICM je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění (0.1 - 10 m/s). Mikroprocesorem řízená elektronická jednotka nabízí nepřeberné množství binárních, analogových i číslicových vstupů a výstupů, které vyhoví každé aplikaci. Absence pohyblivých prvků a číslicová kalibrace pak zaručují dlouhodobou přesnost a stabilitu.

Průtokoměr FLOMAG-ICM lze použít jako vodoměr pro teplou i studenou vodu, a to i pro fakturační měření. Dále měří také odpadní vody, potraviny, nebo takřka libovolné technické kapaliny (kyseliny, louhy) vyjma destilátů.

Převodník má dva pasivní, galvanicky oddělené, programovatelné binární výstupy. Ty mohou pracovat jako pulsní, frekvenční, nebo slouží pro indikaci mezních stavů. Pro servisní účely slouží rozhraní RS232. Pro průmyslovou komunikaci lze volitelně převodník vybavit galvanicky odděleným rozhraním RS485. Volitelně také může být převodník vybaven aktivním, galvanicky odděleným, programovatelným proudovým výstupem 0(4) - 20mA.

Verze vybavené displejem a klávesnicí oplývají bohatou nabídkou zobrazitelných provozních údajů na dobře viditelném dvouřádkovém displeji s velkými znaky. Také všechny nastavitelné parametry lze pohodlně měnit za provozu s pomocí čtyřtlačítkové klávesnice

Převodník může být nedílnou součástí snímače - kompaktní provedení, nebo je snímač s elektronikou propojen kabelem - oddělené provedení. Převodník má krytí IP65, snímač až IP68.

Technické parametry

Napájecí napětí 115/230VAC, 10..18VDC, 18..36VDC, 24VAC
Příkon 8..10VA
Proudový výstup volitelně - 0(4)..20mA (12bit) aktivní, galvanicky oddělený
Binární výstupy 2x pasivní, galvanicky oddělené
Datová komunikace RS232 (není galvanicky odděleno), 0/20mA datová proudová smyčka, volitelně galvanicky oddělená RS485
Zobrazení údajů volitelně - displej a klávesnice - 2 řádky x 16 znaků (výška znaku 9.6mm)
Čištění elektrod elektrochemické čištění elektrod
Krytí IP65
Minimální vodivost média 20μS/cm (pro něktré kapaliny od 5μS/cm )

Související soubory

Související produkty