Kalibrátor

Nástroj pro kontrolu a kalibraci elektronik

Kalibrátor se využívá pro kontrolu a kalibraci elektronik indukčních průtokoměrů.

Technická data

Slouží pro kalibraci elektronik indukčních průtokoměrů